Denna kategori av produkter innefattar drickor som innehåller 250ml.